ANASAYFA

S.S SUKENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ

·       1993 yılında  1500'den fazla ASKİ çalışanlarının bir araya gelmesi ile kurulmuş dev bir birliktelik...

·       Ankara'nın Çayyolu  Bölgesinde Yenimahalle ve Çankaya Belediyeleri sınırları içinde yüzlerce dönüm arazi...

·       Küçük tasarruflarla oluşmuş trilyonlarla ifade edilen bir mali güç...

·       Önce konutun anahtarı...

·       İnşaat maliyeti 50 Trilyon TL. tutarında, piyasa değeri 100 Trilyon TL. tutarında  dev bir proje...

 


Son Haber

SUKENT BANKA IBAN NUMARALARI  ŞEKERBANK ULUS IBAN TR: 17 0005 9002 7051 1012 6046 81Y.KREDİ ATA SANAYİ IBAN:TR 69 0006 7010 0000 0067 1515 68YAPIKREDİ KIZILAY IBAN:TR 89 0006 7010 0000 0067 6898 49GARANTİ OSTİM IBAN: TR 06 0006 2001 6150 0006 2973 44GARANTİ ÜMİTKÖY IBAN TR: 92 0006 2000 4830 0006 2885 55HALKBANKASI ULUS IBAN TR: 81 0001 2009 3880 0043 0000 10

VAKIFBANK ASKİ IBAN TR: 95 0001 5001 5800 7288 9135 61T.C.ZİRAAT HEYKEL IBAN TR :11 0001 0012 3303 8755 8850 01FİNANSBANK KIZILAY IBAN TR:07 0011 1000 0000 0028 1972 15 

Rasgele Resim

30/06/2019 GENEL KURULUNDA ALINAN KARARLAR
Yazar sukent.org   
Tuesday, 02 July 2019

S.S.SUKENT

KONUT YAPI KOOPERATİFİ

Değerli Ortağımız;                                                                                              03/07/2019

 

Kooperatifimizin 26.Olağan Genel Kurulu, 30/06/2019 Pazar  günü toplanmış  ve kooperatifin 2018 yılında yapmış olduğu faaliyetleri ile önümüzdeki dönem çalışmaların yer aldığı hususların tamamı genel kurulda değerlendirilmiş ve gerekli kararlar alınmıştır.

Genel kurul gündemi kapsamında yapılan görüşmeler neticesinde alınan kararlar, mazereti nedeniyle genel kurula katılamayan ortaklarımızı bilgilendirmek ve genel kurulda hazır bulunan ortaklarımıza hatırlatmak amacıyla aşağıda özet olarak sunulmuştur.

 

1-  Genel kurulda, ortaklarımızın bir önceki yılda ödemiş olduğu cari aidatın 100-TL/Ay olarak aynen ödemesinin devam etmesi ve yapımı devam eden 770 çok katlı (6 blok) (SUKENT BEYTEPE) konut projesi inşaatı ile ilgili 2020 yılı HAZİRAN ayı sonuna kadar ödenmek üzere aşağıda dökümü yapılan bedellerin ortaklarımızdan tahsili ve ödemelerde gecikme olması durumunda aylık %1,5(birbuçuk) gecikme faizi uygulanması kararı alınmıştır.

 

TEMMUZ 2019

4.000-TL

OCAK 2020

4.000-TL

AĞUSTOS 2019

12.000-TL

ŞUBAT 2020

12.000-TL

EYLÜL 2019

4.000-TL

MART 2020

4.000-TL

EKİM 2019

4.000-TL

NİSAN 2020

12.000-TL

KASIM 2019

12.000-TL

MAYIS 2020

4.000-TL

ARALIK 2019

4.000-TL

HAZİRAN 2020

4.000-TL

 

Toplam 80.000-TL inşaat ödemesinin tamamını Temmuz 2019 sonuna kadar ödeyecekler için %17 (13.600-TL) indirim yapılması kararı alınmıştır.(PEŞİN ÖDEME yapacak ortaklarımızın geçmişe dönük ana para ve gecikme  borçlarını da kapatmaları gerekmektedir, Peşin ödeme sayılması için bu koşulların sağlanması gerekmektedir.)

 

Ödemelerin herhangi bir Şekerbank Şubesinden  yapılması durumunda masraf alınmayacağını bilgilerinize sunarız.

(Banka hesap numaramız Şekerbank Ulus Şubesi IBAN TR:17 0005 9002 7051 1012 6046 81)

 

2- 14/08/2017 tarih ve 16260 yevmiye numarası ile Ankara 65.Noterliğince tasdik edilen şerefiye listelerinde belirtilen bedellerin 2020 yılı HAZİRAN ayından başlayarak 24 eşit taksit ödenmesine karar verilmiştir.

 

3-  Genel kurulda, fazla konutlar için sabit ve peşin ödemeli ortak kaydedilmesi ve yeni Ortak olarak girecek  kişilerin giriş aidatlarının en az 600.000-TL olmasına, bunlardan senet alınmak suretiyle 24 aya kadar taksit yapılmasına, bu ortakların ayrıca genel kurullarda belirlenen, inşaat gideri, genel giderleri ve ortak olarak girdiği konutun şerefiye bedellerini de ayrıca ödemelerine karar alınmıştır.

4- Genel kurulda, Kooperatife peşin ve sabit ödemeli ortak olarak alınacak kişilerden en az 700.000-TL bedelle ortak alınmasına, bu bedele inşaat gideri, Alt yapı ve Çevre düzeni bedellerinin dahil olmasına, ayrıca bu ortakların, ortak olduğu konutun şerefiye bedeli ile genel kurullarca kararlaştırılan aylık genel gider 100-TL katılım aidatlarını da ayrıca ödemesi,  kararı alınmıştır.

5- Genel kurulda, Kooperatifimiz ortakları adına yönetim kurulumuzca yapımı sürdürülen 6 blok ve 770 konut kapasiteli SUKENT BEYTEPE projesi inşaatı ve kooperatifimizin önümüzdeki dönem faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili yönetim kurulumuza yetki verilmesi kararı alınmıştır.

6-  Yönetim Kurulu Başkanlığına Veli ORHAN, II. Başkan Haydar Mesut ARSLAN, Muh. Üye Özdemir TEMİZKAN, Sek. Üye Ali ŞİMŞEK, Üye Metin TERCANLI olarak 3(üç) yıllığına seçilmişlerdir.

7- Denetim Kurulu Üyeliklerine Nevzat GÜL, Kudret ULUSOY ve Ali Fuat BAŞAR olarak 3(üç) yıllığına seçilmişlerdir.

 

Sonuç itibariyle, yukarıda belirtilen ve Kooperatifimizin 26. Olağan Genel kurulunun gündemi kapsamında görüşülerek karar bağlanan hususlar özet olarak aktarılmıştır.

Gereğini bilgilerinize sunarız.

 
ÖNEMLİ DUYURU
Yazar sukent.org   
Monday, 20 May 2019
ÖNEMLİ DUYURU!
 Değerli ortağımız
16.06.2019 Pazar günü saat 14:00’da kooperatifimize ait “SUKENT BEYTEPE KONUT PROJESİ” inşaat şantiyesinde ortaklarımız için TANITIM ve BİLGİLENDİRME toplantısı yapılacaktır.
Bu nedenle, aynı gün saat 12:00’dan başlamak üzere, ÇAYYOLU KORU METROSU son durağından ŞANTİYE alanına servis araçları görevlendirilecektir.
Ortaklarımıza önemle duyurulur.
S.S SUKENT KONUT YAPI KOOP.
YÖNETİM KURULU

 
26.OLAĞAN GENEL KURUL
Yazar sukent.org   
Monday, 20 May 2019

S.S.SUKENT

KONUT YAPI KOOPERATİFİ

DUYURU:2018/Genel Kurul

                                                                                    21/05/2019 

Sayın  Ortağımız ;

Kooperatifimiz, 2018 yılı 26.Olağan Genel Kurulu 30/06/2019 Pazar günü saat 10:00’da NAZIM HİKMET KONGRE VE SANAT MERKEZİ Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bağdat cad. No:50 Yenimahalle /ANKARA adresinde, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.  

Bu bağlamda, tüm ortaklarımızın anılan gün ve saatte ve belirtilen adreste Genel Kurulu gerçekleştirmek üzere teşrif etmelerini ve mazereti nedeniyle genel kurula katılamayacak ortağımızın aşağıda bulunan vekalet örneğinde yer alan hususlar dahilinde gerekli şartları taşıyan bir şahısa vekalet vermelerini bilgilerinize arz ve rica ederiz. 

GÜNDEM

1. Yoklama ve Açılış,

2. Başkanlık Divan Seçimi, Saygı Duruşu ve istiklal marşının okunması,

3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Gider Farkı Hesaplarının Okunması ve Tartışılması,

4. Bilanço ve Gelir-Gider Fark hesaplarının ayrı ayrı kabulü, yönetim kurulu ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası, 

5. Ortak sayısı 500’ün üzerinde olan kooperatiflerde seçimlerin gizli oy açık tasnif esasına göre yapılmasını öngören kanun hükmü gereği, oyların tasnifi ve sonuçlandırılması için ortaklar arasından 3(üç) kişiden oluşan tasnif heyetinin belirlenmesi, 

6. Yönetim ve Denetim kurullarının ve Üst Birlik Temsilcilerinin asil ve yedek üyelerinin seçimi, 

7. Kooperatife peşin ve sabit ödemeli ortak alımlarında tahsil edilecek bedele ilişkin peşin ve sabit ödeme şartlarının belirlenmesi, peşin ödemeli ortak olacaklardan konutların finansmanı için başkaca ödeme alınmaması, çevre düzenleme ve alt yapı giderleri, normal ödemeli ortak alımlarında ise ana sözleşmenin 11.maddesi gereği diğer ortakların o ana kadar ödedikleri meblağa ilaveten alınacak farkın belirlenmesi, 

8. Anasözleşmenin 44. Maddesi kapsamında yönetim kuruluna verilecek yetkilerin görüşülerek karara bağlanması, 

9. Gayrimenkul alım ve satımında uygulanacak azami ve asgari bedellerin görüşülerek karara bağlanması,

10. Kooperatife ait konut inşaatlarının yapımında uygulanacak yöntemin görüşülmesi ve karara bağlanması,  

11. Ortak Aidatlarının ve Gecikme Halinde Uygulanacak Esasların karara bağlanması,

12. a) Şerefiye listelerinin görüşülerek karara bağlanması,

b) Şerefiye ödeme programının görüşülmesi ve karara bağlanması,

13. Yönetim ve Denetim Kuruluna ödenecek ücretlerinin belirlenmesi,

14. Tahmini Bütçenin görüşülmesi, Tartışılması ve Kabulü,

15. Dilek ve temenniler,

16. Kapanış.VEKALETNAME


S.S Sukent Konut Yapı Kooperatifinin 30/06/2019 günlü, 2018 yılı olağan genel kurulda, beni temsilen ……………………………….………………………..…………..'yı vekil tayin ediyorum. 


VEKALETİ VEREN 

Adı Soyadı,(ünvanı) 

 İmza


Bir ortak başka bir ortağa veya birinci dereceden akrabasına(Anne, Baba, Eş ve Çocuklarına) vekalet verebilir. 1 ortak en fazla 1 adet vekaleten oy kullanabilir


 
Devamı...
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 4 5 6 Sonraki > Sona Git >>

Sonuçlar 1 - 4 Toplam: 23

Anketler

Kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
 

Sitemize Üye İseniz...


Kayıp Parola?
Hesabınız yok mu? Kayıt Ol

Sitemizde...